Home Thông tin cần biếtBiểu phí & Giá dịch vụ Thông tư 01/2016/TT-BTC: Quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải