Home Tin tứcTin trong ngành Việt Nam – EU ký hiệp định thương mại tự do