Home BAN CHẤP HÀNH

BAN CHẤP HÀNH

HIỆP HỘI CHỦ TÀU VIỆT NAM

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

 

DANH SÁCH BCH/BAN KIỂM TRA HIỆP HỘI CHỦ TÀU VIỆT NAM KHÓA VII

A. BAN CHẤP HÀNH

 

TT Họ và tên Chức danh Hiệp hội Chức danh doanh nghiệp
1 Lê Anh Sơn Chủ tịch Chủ tịch HĐTV- Tổng công ty Hàng hải Việt Nam
2 Bùi Việt Hoài Phó chủ tịch Phó TGĐ- Tổng công ty Hàng hải Việt Nam
3 Phạm Thị Cẩm Hà Phó chủ tịch TGĐ- Cty Vận tải & Thuê tàu biển VN
4 Đinh Xuân Mạnh Phó chủ tịch Phó hiệu trưởng- Trường Đại học Hàng hải VN
5 Bùi Văn Trung Tổng thư ký Văn phòng Hiệp hội chủ tàu VN
6 Nguyễn Ngọc Minh Ủy viên BCH Chủ tịch HĐQT- Cty Cổ phần Inlaco Sài Gòn
7 Trương Văn Minh Ủy viên BCH Phó TGĐ- Cty Vận tải xăng dầu VITACO
8 Nguyễn Anh Dũng Ủy viên BCH TGĐ- Tcty Vận tải thủy Petrolimex
9 Cao Minh Tuấn Ủy viên BCH TGĐ- Cty CP Vận tải biển Việt Nam
10 Vương Ngọc Sơn Ủy viên BCH TGĐ- Cty CP Vận tải biển VINASHIP
11 Trần Văn Nghi Ủy viên BCH Chủ tịch HĐQT- Cty Cp Hàng Hải Đông Đô
12 Lê Anh Tuấn Ủy viên BCH TGĐ- Cty TNHH TMDV HH Nam Việt
13 Nguyễn Ngọc Ánh Ủy viên BCH TGĐ- Cty TNHH Vận tải Biển Đông
14 Trần Bình Phú Ủy viên BCH TGĐ- Cty CP Vận tải và thuê tàu
15 Vũ Đình Hiển Ủy viên BCH TGĐ- Cty Cp vận tải xăng dầu VIPCO
16 Trần Thiện Ủy viên BCH TGĐ- Cty CP vận tải biển GLS
17 Đinh Gia Vinh Ủy viên BCH Hiệu phó- Trường Cao đẳng Hàng Hải 1
18 Bùi Văn Đại Ủy viên BCH Phụ trách Chi nhánh- TCT PTSC Hà Nội
19

20

Bùi Ngọc Minh

Đỗ Xuân Quỳnh

Ủy viên BCH

Ủy viên BCH

TGĐ- Cty CP vận tải biển Tân Cảng

Hiệp hội Chủ tàu Việt Nam

B. BAN KIỂM TRA

 

STT Họ và tên Chức danh Hiệp hội Chức danh doanh nghiệp
1 Lê Trung Hà Trưởng ban TGĐ- Cty Cổ phần Inlaco Sài Gòn
2 Phạm Quốc Long Phó ban Phó TGĐ- Cty CP Gemadept
3 Hoàng Tuấn Hùng Ủy viên Phó TGĐ- Cty CP VTB VINAFCO

C. CÁC TỔ CHỨC TRỰC THUỘC HIỆP HỘI

I. Chi hội chủ tàu Container Việt Nam

STT Họ và tên Chức danh Hiệp hội Chức danh doanh nghiệp
1 Bùi Việt Hoài Chi hội trưởng Phó TGĐ- Tổng công ty Hàng hải Việt Nam
2 Phạm Quốc Long Chi hội phó Phó TGĐ- Cty CP Gemadept
3 Hoàng Tuấn Hùng Chi hội phó Phó TGĐ- Cty CP VTB VINAFCO
4 Bùi Ngọc Minh Ủy viên BCH CH TGĐ- Cty CP vận tải biển Tân Cảng
5 Nguyễn Ngọc Ánh Ủy viên BCH CH TGĐ- Cty TNHH Vận tải Biển Đông
6 Vũ Thanh Hải Ủy viên BCH CH Phó TGĐ- Cty CP Vận tải xếp dỡ Hải An

II. Ban kinh tế hàng hải (SERC)

 

STT Họ và tên Chức danh Hiệp hội Chức danh doanh nghiệp
1 Cao Minh Tuấn Trưởng ban TGĐ- Cty CP Vận tải biển Việt Nam
2 Vương Ngọc Sơn Phó ban TGĐ- Cty CP Vận tải biển VINASHIP
3 Lê Anh Tuấn Phó ban TGĐ- Cty TNHH TMDV HH Nam Việt

 

III. Ban bảo hiểm hàng hải (SILC)

STT Họ và tên Chức danh Hiệp hội Chức danh doanh nghiệp
1 Nguyễn Anh Dũng Trưởng ban TGĐ- Tcty Vận tải thủy Petrolimex
2 Vũ Đình Hiển Phó ban TGĐ- Cty Cp vận tải xăng dầu VIPCO
3 Trần Bình Phú Phó ban TGĐ- Cty CP Vận tải và thuê tàu

IV. Ban thuyền viên (SC)

 

STT Họ và tên Chức danh Hiệp hội Chức danh doanh nghiệp
1 Nguyễn Ngọc Minh Trưởng ban Chủ tịch HĐQT- Cty Cổ phần Inlaco Sài Gòn
2 Đinh Gia Vinh Phó ban Hiệu phó- Trường Cao đẳng Hàng Hải 1
3 Bùi Ngọc Minh Phó ban TGĐ- Cty CP vận tải biển Tân Cảng

V. Ban an toàn hàng hải ( SNEC)

STT Họ và tên Chức danh Hiệp hội Chức danh doanh nghiệp
1 Nguyễn Đức Luân Trưởng ban Tổng giám đốc- Cty Cp Hàng Hải Đông Đô
2 Trương Văn Minh Phó ban Phó TGĐ- Cty Vận tải xăng dầu VITACO
3 Bùi Văn Đại Phó ban Phụ trách Chi nhánh- TCT PTSC Hà Nội

VI. Ban tái chế tàu biển (SRC)

 

STT Họ và tên Chức danh Hiệp hội Chức danh doanh nghiệp
1 Nguyễn Ngọc Ánh Trưởng ban TGĐ- Cty TNHH Vận tải Biển Đông
2 Trần Thiện Phó ban TGĐ- Cty CP vận tải biển GLS
3 Đỗ Xuân Quỳnh Ủy viên BCH Hiệp hội Chủ tàu VN

 

VII. Văn phòng Hiệp hội

STT Họ và tên Chức danh Hiệp hội Chức danh doanh nghiệp
1 Bùi Văn Trung Tổng thư ký  
2 Trần Mạnh Hà Cố vấn  cao cấp Ban điều hành