Home Liên hệ

Liên hệ

VĂN PHÒNG HIỆP HỘI

Địa chỉ: Tòa nhà Ocean Park, Số 01 Đào Duy Anh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Hà Nội.
Tel: +84 243 2216983 – Fax: +84 243 2216983
Email: trungbv.vsa@vietshipowner.org

Gửi thông tin liên lạc đến Hiệp hội chủ tàu Việt Nam: